Referencie

 

TRNAVA, Bethowena 34 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

BANSKÁ BYSTRICA, Badín, Banská 35 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

BRATISLAVA, Fedinova 2 a 4 - dodanie a montáž CCTV kamerového sledovacieho systému

BRATISLAVA, Mierová 2 a 4 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

TRNAVA, Čajkovského 1 - dodanie a montáž video kamier do výťahov

BANSKÁ BYSTRICA, Podháj 57 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

BRATISLAVA, Bilíková 18 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

BRATISLAVA, Galbavého 1 - výmena káblových rozvodov v JOP, pre digitálnehy audio komunikačný systém

BRATISLAVA, Galbavého 1 - rekonštrukcia bránových konštrukcií JANSEN DOORLINE

( demontáž, pieskovanie, zinkovanie, nová povrchová úprava KOMAXIT, výmena tesnení a opätovná montáž )

BREZNO, MPČĽ 19 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

a elektronického prístupového systému RAK BES

BRATISLAVA, Saratovská 8 - dodanie a montáž CCTV kamerového sledovacieho systému

ZVOLEN, Strážska cesta 33 až 51 - dodanie a montáž elektronického prístupového systému,

RAK BES pre 20 ks vchodových dverí

BRATISLAVA, Kladnianská 1 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

BANSKÁ BYSTRICA, Pizzeria EVIO, Národná ulica - dodanie a montáž RGB LED osvetlenia a výmena ozvučenia

Devínska Nová Ves, Ivana Bukovčana 20 a 22 - dodanie a montáž digitálneho audio komunikačného systému

Devínska Nová Ves, Ivana Bukovčana 20 a 22 - prerobenie napájania prístupového systému kontajnerového stojiska

zo solárneho systému, na pripojenie do siete 230 V

BANSKÁ BYSTRICA, Gaštanová 3, 5, 7, 9 a 11 - dodanie a montáž digitálneho komunikačného systému a elektronického

prístupového systému RAK BES, pre 5 vchodov.

BANSKÁ BYSTRICA, Šalgotariánska 10 - dodanie a montáž digitálneho komunikačného systému a elektronického 

prístupového systému, s kontrolou stavu dverí a záznamníkom pohybu

BRATISLAVA, Saratovská 8 - inštalácia 2 ks kamier do výťahových kabín a 1 ks kamery na strechu domu 

ŽELIEZOVCE, Sládkovičová 5 - výmena káblových rozvodov v JOP, pre 2-BUS komunikačný systém

BREZNO, Rázusóva 67 - dodanie a montáž digitálneho komunikačného systému a elektronického bezkontaktného

prístupového systému

ŠTÚROVO, Nánaská cesta 66 - dodanie a montáž digitálneho komunikačného systému a elektronického

bezkontakného prístupového systému, s kontrolou stavu dverí

BRATISLAVA, Galbavého 1 - inštalácia elektronického prístupového, bezkontakného a kontaktného systému,

pre kontajnerové stojisko a inštalácia CCTV kamerového systému a senzorového osvetlenia, pre kontajnerové stojisko

BRATISLAVA, Pod záhradami 62 - inštalácia elektronického prístupového, bezkontaktného systému

 

ŠTÚROVO, Nánaská cesta 66 - výroba a montáž oceľovej bránovej konštrukcie JANSEN DOOR LINE 50

ŠTÚROVO, Nánaská cesta 66 - dodanie a inštalácia HD-CVI kamerového sledovacieho systému

BRATISLAVA, Kladnianská 1 a Mierová 20 a 22 - výroba konštrukcie pre uzamykanie spoločného kontajnerového stojiska

 

 

 

Renovácia bránovej konštrukcie JANSEN, Bratislava Galbavého 1